Arbetsplatsen

Man räknar med att 900 000 personer i Sverige konsumerar  alkohol på ett sätt som är riskabelt och de flesta av dem finns i arbetslivet. Människor med alkoholproblem har en nedsatt produktivitet. De har en frånvaro från arbetet som är två-tre gånger högre än normalt. Dessutom kan var fjärde arbetsplatsolycka härledas till missbruk.
 

 • Beroende

  Man börjar i regel inte med droger med inställningen att bli beroende av dem. En drog kan definieras som en substans eller företeelse som kan alternera mitt sinnestillstånd och dessa finns i ett stort antal former. 
 • Arbetsplatsen

  Man räknar med att 900 000 personer i Sverige konsumerar  alkohol på ett sätt som är riskabelt och de flesta av dem finns i arbetslivet. Människor med alkoholproblem har en nedsatt produktivitet. 
 • Personal

  Läs mer om personalen som jobbar på Core Rehab. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa företag och dess anställda med alkohol- och drogfrågor som rör både individen och arbetsplatsen som helhet.
 • Referenser

  Vi kommer att inom kort uppdatera den här sidan med referenser.

Kostnader

Detta innebär att alkohol- och drogrelaterade problem utgör en väsentlig kostnad för företag och organisationer. Man räknar med att problemen totalt kostar det svenska arbetslivet minst 20 miljarder kronor per år. Att arbeta förebyggande är därför mycket lönsamt på många sätt. Men det känns inte alltid lika självklart att arbeta förebyggande som att hantera problemen när de dyker upp.

Tidiga signaler på alkohol- och drogproblem kan vara identiska med t ex stress. Oavsett orsak så är det viktigt att vi agerar och utreder redan när vi märker tecken på ohälsa.

Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvar för att se till att arbetsmiljön är trygg och säker. Arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och olycksfall samt ha en plan för hur rehabiliteringsarbete ska organiseras. Core Rehab kan finnas där som en hjälp att skapa detta på ditt företag.