ADDIS

Alkohol/Drog Diagnos Instrument
 

Att tro att någon är missbrukare eller beroende är en sak, att veta är något helt annat. Oftast behöver man tränga ner på djupet för att få ett säkert svar. Då behövs ett strukturerat verktyg – en metod som lutar sig på vetenskapliga normer och riktlinjer samt personal som är utbildad och van att hantera dessa frågor.

 

ADDIS är ett instrument bestående av 75 frågor som tar 1-2 timmar att gå igenom. Det identifierar alkohol- och drogberoende redan på ett tidigt stadium och ger en bild av hur en eventuell beroendeutveckling ser ut. Du får också information om stress, ångestindikationer samt screening av depression. Allt detta är viktigt för att matcha rehabiliteringen med personens problem.