Att skapa ett team
 

Att se oss som ett team

Sambandet mellan en lyckad rehabilitering, och det team  som finns runt individen, är tydlig. Det nätverk som kommer att vara runt personen som skall genomföra sin rehabilitering behöver ha en gemensam syn på problemet, lösningen och metoden för att uppnå den lösningen. Därför behöver man i en rehabiliteringsprocess upprätta ett strategimöte med nätverket.

Syftet med det mötet är att hitta ett förhållningssätt där alla parter förstår sin roll i sammanhanget samt hur kommunikationen skall se ut om det eventuellt uppstår situationer under processens gång. Vår primära inriktning, för att organisera en förändring, är att skapa en motiverande miljö. Men förändringsprocessen som klienten går in i är ibland inte bekväm. Det kan finnas delar i processen individen inte vill se eller kännas vid. Det kan vara saker som behöver lyftas upp för att en förutsättning för att personen skall bli varse sitt problem.

 

Vikten av en stark kedja

Personens strategi kan ibland bli att se var i nätverket den kan hitta allierade eller en svag länk för att avbryta sin förändringsprocess. När en eller flera i detta nätverk dras in i klientens manipulation så tappar terapeuten dennes process. Och de som upprätthåller planen för förändring hamnar då i en maktlös position där de inte längre har mandat att agera.

Strategiträffar med ett samarbetande team kan effektivt motverka sådana undanmanövrar