Behandling i öppenvård
 

En process i olika steg

Vi ser på förändring som en process som sker i olika steg. En process som förutsätter att vi har en organisation som systematiskt guidar personen genom dessa faser. Vi kan på så vis ha ett specifikt fokus på de teman som individen behöver i respektive fas. Med hänsyn till detta lägger vi ner stort engagemang för att hjälpa individen att förberedas till respektive fas.

Öppenvården som behandlingsform ger individen möjlighet att vara kvar i arbetet under större del av sin behandling och ger förutsättning att direkt, i sin egen vardag, tillämpa vad han eller hon lärt sig i behandlingen. Man slipper bryta upp med det vardagliga som är viktiga: arbete, familj och övriga sysslor. Den förändring som sker integreras i den vardag personen lever och verkar i.

Primärt är målet med en behandling att utbilda, stabilisera och engagera. Metoder är samtal, gruppterapi, utbildning och egna arbeten. Vi utbildar även det nätverk som finns runt omkring personen. I grund och botten behöver man ny kunskap och djupare insikt för ställa sin egen diagnos - en diagnos som står i proportion till problemets natur. Då öppnar sig möjligheten för ett tillfrisknande och den inställning som behövs till den livsstilsförändring som ett tillfrisknande förutsätter.