Beroende

Man börjar i regel inte med droger med inställningen att bli beroende av dem. En drog kan definieras som en substans eller företeelse som kan alternera mitt sinnestillstånd och dessa finns i ett stort antal former. Alkohol är en socialt och kulturellt accepterad drog som ger vissa vinster, (i annat fall skulle ingen använda, än mindre betala för den). Men för ca: 10 % förändras gradvis dessa vinster till kostsamma förluster. De övergår i ett sjukdomstillstånd som sällan upptäcks innan det redan är etablerat.

Att fastna i ett beroende, oavsett om det är alkohol, droger, spel, sex eller mat, är inget som sker över en dag, det är en förrädisk process som etablerar sig över tid. Beteendemönster förvärvas och kvarstår. Trots upprepade beslut och löften om förändring så består mönstret, som över tid bara försämras. Processen blir herre över ens egna val – långt innan man själv inser det.

Ett beroendetillstånd är något som etablerar sig på djupet i en persons liv. Det blir en del av en livsstil. Livsstilen i sig skapar sedan förutsättningen för fortsatt relation till drogen.

Skall vi behandla beroendetillståndet innebär det att vi behöver närma oss kärnan i problematiken. Själva drogen är slutligen bara ett symtom på att något inte stämmer på ett djupare plan. Att sluta med drogen är inte lösningen - det är förutsättningen för att en förändring skall kunna ske.