Beroendenivåer
 

95% av de människor i Sverige som konsumerar alkohol på skadligt höga nivåer finns mitt ibland oss. De är våra grannar, arbetskamrater, medtrafikanter, släktingar, vänner och kanske även du själv. Endast cirka 5% är socialt utslagen, arbetslös där drickandet styr tillvaron. De medicinska skadorna för den här gruppen är omfattande och dödligheten hög. Prognosen är mycket dålig, enbart 3-5% av denna målgrupp återgår till ett nyktert liv.

 

Den förödande jämförelsen

Trots att denna nivå av beroendet endast representeras av 5 % så har de länge styrt föreställningen om vad alkoholism är. Alkoholism leder till en förändrad livsstil där drickandet blir mer central i individens liv. De andra 95 % jämför sig meddenna målgrupp och tycker sig inte ha problemet då de inte känner igen sig i deras livsstil.Detta ger en falsk och förminskad bild som leder till att det destruktiva förloppet fortskrider.

 

Viktigt att veta vad vi menar med begreppen

När det kommer till frågor om alkohol och droger så finns det många missförstånd. Begrepp som missbruk, alkoholism och beroende är begrepp som alla känner till. Frågan är bara vad menar var och en med dessa begrepp och vad är den verkliga innebörden av dem?

 

Missbruk/skadligt bruk

Missbruk är i sig ett missbrukat begrepp, (använt i ett syfte det inte är menat). Missbruk kopplas generellt till en person med allvarliga alkoholproblem. Missbruk är inte beroende, vilket innebär att personer med ett missbruk kan hitta sätt att bruka. Missbruk som begrepp säger egentligen väldigt lite. Termen Skadligt bruk är en bättre definition då termerna Missbruk och Skadligt bruk betyder det samma så rekommenderar vi att man använder termen skadligt bruk.

 

Beroende

Beroende handlar om något helt annat. Det handlar om förmågan till medvetna val. På denna nivå försvinner gradvis valen på ett eller flera områden. Det visar sig på fysiska, psykiska och sociala områden. Vissa kontrollförluster, som inte hör hemma på skadligt bruk, etableras. Från den här platsen har det skett permanenta strukturförändringar i hjärnkemin som gör att individen inte längre kan använda drogen på ett sätt som en icke broende kan. Dessa strukturförändringar i hjärnan är irreversibla (går ej tillbaka).

 

Att vara i rätt sammanhang

Att erbjuda, en person med ett beroende, ett program för kontrollerat drickande är att erbjuda ett misslyckande. Men att hänvisa någon med ett skadligt bruk till en beroendebehandling är kontraproduktivt både för individen som hamnar där och för de övriga som är där med sitt beroende. Rätt person på rätt plats är förutsättning för en lyckad rehab.