Chefens roll
 

När man misstänker att en medarbetare har problem med alkohol eller droger så börjar många ofrivilligt leta efter vattentäta bevis, vilket är helt naturligt. Det kan upplevas som att man inkräktar på den personliga integriteten och blir rädd för om man har fel. Därför är det viktigt att du som chef utgår ifrån konkreta ordningsfrågor du är missnöjd med.  Du behöver inte ställa en diagnos. Vilka iakttagelser har du gjort om misskötsamhet? Om du misstänker att dessa iakttagelser handlar om ett missbruk eller liknande så kan du hänvisa till att du vill gå vidare med att utreda orsaker till det som inte fungerar? Du behöver inte nämna misstankar om missbruk. Vi är vana med dessa frågor och har den kunskap som behövs för att gå vidare och hjälpa dig med utredningen. 

Arbetsgivaren har ett undersökningsansvar vilket är till mycket god hjälp för dig som chef som skall samtala med berörd medarbetare. Undersökningsansvaret innebär att arbetsgivaren skall klarlägga ev. störningar i produktionen genom att, påtala misskötsamhet, utreda vad misskötsamhet/störningar beror på samt möjliggöra rehabilitering om så behövs. 

Oavsett om du ska ha ett tidigt samtal med någon du är orolig för eller om problemet är uppenbart så kräver detta förberedelse. Det är alltid bra att luta sig mot företagets alkohol/drogpolicy och mot arbetsgivarens undersökningsansvar vid misskötsamhet/störningar i produktionen. Håller man sig till detta så slipper man som chef trassla in sig i diagnosfällan och de bakslag och försvar som kan komma med detta.