En mångfasetterad sjukdom
 

Alkohol och andra beroendeframkallande droger påverkar en persons alla funktioner. Har du utvecklat ett beroende så fungerar du inte som en hel människa. Du påverkas fysiskt, psykiskt och socialt. Man behöver se på beroendet som ett eget tillstånd som kvarstår även om man åtgärdar de omkringliggande symtomen – relationer, ekonomi, hälsa med mera.

Man måste därför prioritera åtgärderna så att det viktigaste blir åtgärdat först. Frågan är när man gör vad. Det gäller att rikta åtgärden där den hör hemma i rätt ordningsföljd.

När väl en beroendeutveckling är etablerad, kan man aldrig mer återgå till att använda drogen under kontrollerade former. Beroendet kommer att finnas där latent för resten av livet och aktiveras om man börjar med den igen.

Men sjukdomen är trots detta behandlingsbar, vilket betyder att man kan bli fri från sitt behov och med det leva ett friskt och framgångsrikt liv på en nivå som man oftast inte upplevt tidigare. Vår ambition är att nå den nivån av livskvalité med dem som går i program hos os