Medberoende på arbetetet
 

Många av oss har någon gång i livet stött på en arbetskamrat med alkoholproblem. Det kan hända att vi sett det uppenbara – att någon druckit på arbetstid eller luktat alkohol. Men för flertalet av oss handlar det mer om den där känslan att något inte stämmer. Arbetsplatsens kultur spelar en stor roll. På många arbetsplatser är det inte ovanligt att anställda med alkohol eller drogproblem kan fortsätta med det i många år utan att någon reagerar. Det är viktigt att snabbt och konkret hantera detta.

En undersökning gjord av Manpower visar att:

  • nästan var fjärde anställd misstänker att en kollega har alkoholproblem, 
    men bara var femte av de som har misstankar väljer att prata med sin chef
  • 38 procent väljer att inte göra något alls
  • 24 procent väljer att tala direkt med den berörda
  • Personer födda på 50-talet väljer i större utsträckning att tala direkt med den berörda
  • 60-talisterna är de som oftast tar upp det med chefen
  • 80-talisterna är mest passiva. Hälften av dem väljer att inte göra något alls

Många av oss har någon gång i livet stött på en arbetskamrat med alkoholproblem. Det kan hända att vi sett det uppenbara – att någon druckit på arbetstid eller luktat alkohol. Men för flertalet av oss handlar det mer om den där känslan att något inte stämmer. Arbetsplatsens kultur spelar en stor roll. På många arbetsplatser är det inte ovanligt att anställda med alkohol eller drogproblem kan fortsätta med det i många år utan att någon reagerar. Det är viktigt att snabbt och konkret hantera detta.