Sorg- & Förlustbearbetning
 

Sorgbearbetning

Vi i erbjuder en strukturerad process i sorgbearbetning i syfte att ge dig verktyg att gå vidare efter någon form av förlust.

Sorg är ett laddat ord som samhället inte i regel har något bra förhållningssätt till. En person med sorg möter ofta rädsla från sin omgivning som ibland vill lindra eller trösta på ett sätt som gör den sörjande ensam och med känslan av att inte blivit mött i sin förlust.

Här kan du få en möjlighet att möta dina förluster och helas i dem och på så sätt hitta en ny livskraft och en djupare relation till dig själv.

Kontakta oss för mer info: Anna Nordlöw