Tidiga signaler
 

Vi får ofta frågan om hur man kan se om någon är missbrukare eller beroende? Vilka är tecknen? Det är inte så enkelt att säga därför att många av de vanligaste tecknen även kan vara identi  ska med stress eller annan ohälsosam livsstil. Som arbetsgivare är det bättre att våga bry sig och ta risken till ett samtal då du känner att något inte stämmer? Att bli expert på att läsa tecken är svårt även för personal som jobbar med beroendefrågor på heltid

Vem gör vad?

Det krävs erfarenhet och utbildning för att kunna avgöra vad som är vad? Men oavsett orsak till beteendeförändringen är det alltid rätt att du som chef tar ett samtal om det du upplever. Vi stödjer, utreder och ger dig verktyg för ett sådant samtal.

Vi har lång erfarenhet i hur man skapar förutsättningar för en rehabiliteringsprocess som når målet. Här nedan har vi ändå de vanligaste tecknen. Men de kan som sagt även bero på något annat - därför behövs utredning!

Några signaler

 • Förändrad arbetsprestation
 • Glömska och koncentrationssvårigheter
 • Misstag, tillbud och olyckor
 • Irritation och oro hos arbetskamrater
 • Tar extra långa raster
 • Arbetar kortare dagar
 • Tar semester och kompledighet i efterskott
 • Ofta förekommande korttidsfrånvaro
 • Sjukfrånvaro i samband med helg och lön
 • Sjunkande självkänsla
 • Retlighet, lättstötthet och avighet
 • Misstänksamhet
 • Märkliga förklaringar till frånvaro
 • Tendens att dra sig undan