Tjänster
 

Ditt behov, vår angelägenhet!

Vi har under åren blivit mer medveten om våra uppdragsgivares behov. Vi har därför anpassat vårt utbud av tjänster för att tillmötesgå dessa behov på bästa sätt. Varje uppdragsgivare vi möter har ett sammanhang som vi vill vara lyhörda inför.

Detta gäller även för våra klienter som vi vill erbjuda en fungerande och pedagogisk struktur som är flexibel nog att kunna anpassas till det sammanhang de kommer med.

Handledning och utbildning

 

Chefer

Arbetsgrupper

Enskilda individer

Behandlingspersonal

Missbruk/beroende


I samma tema erbjuder vi även teoretiska och processinriktade fördjupningsutbildningar för att komma vidare i yrkesrollen. Vi har redan flertalet utbildningsuppdrag åt kommuner och landsting i beroendefrågor. Vi har sedan 2000 utbildat programledare på kriminalvården, om beroende och återfall samt om gruppdynamik och gruppledarskap. Vi har även utbildat Lanstings och kommunanställda på uppdrag av SKL.
 

Samtalsterapi

Samtalsterapi är mer än ett samtal. Det är ett forum för ett djupare möte. Det kan vara personer som är i kris eller som bara vill hitta en väg att utvecklas som person. Orsakerna att gå i enskild terapi är många. Ofta kommer man in i samtal av ett syfte som efter ett tag får nya dimensioner. Man vet liksom inte vad man inte vet förens man blivit medveten om det.