Tomas Mozard

Alkohol- och drogterapeut


Tomas är alkohol- och drogterapeut, handledare och utbildare. Han leder grupper, föreläser och coachar såväl klienter som arbetsledare. Tomas utbildar också i hur man använder de  12 stegen i behandlingsterapeutiskt syfte. Han har arbetat med beroendefrågor sedan 1990.

Några tidigare erfarenheter:
Har tidigare varit programansvarig terapeut på Lindalens behandlingshem och på Håsta halvvägshus. Arbetar även som lärare på addiktologutbildningen på Korpberget. De senaste 10 åren har Tomas verkat som handledare åt olika behandlingshem.

Utbildningar:

  • Treårig alkohol och drogterapeut utbildning
  • Avgiftningsterapeut
  • Coachutbildning via Inner and Outer Management
  • Fortbildning i återfallsprevention
  • Gestaltakademins grundkurs i Gestaltterapi