Utbildning
 

Vi har en bred kompetens på många områden och skräddarsyr utbildningar för chefer, fackliga, skyddsombud och hela arbetsgrupper. Vi har även under ett flertal år haft fördjupningsutbildning för personal som själva arbetar med behandling. Formen för dessa teman och utbildningar kan vi anpassa efter ditt behov. Det kan vara för en större grupp i form av seminarium eller en processinriktad utbildning, anpassad för en avgränsad grupp, som går mer på djupet med det du behöver. Några teman som vi återkommande brukar ha seminarier om ser du här nedan:

  • Riskbruk, missbruk och beroende
  • Beroendeutvecklingen en förrädisk kärleksrelation
  • Medberoende på arbetsplatsen
  • Alkohol och drogpolicy
  • Chefens roll och ansvar
  • Nycklar till en fungerande rehabilitering
  • Identitet och prestation
  • De svåra och lyckade samtalen

Kontakta oss så kan vi berätta mer.