Utredning & Bedömning
 

Utredningen fyller flera syften och är en viktig del i hela processen. Den ger ett fundament till den förändringsprocess som klienten och arbetsgivaren är på väg in i. Genom forskning på människors förmåga till förändring så vet vi idag en hel del om hur den processen ser ut. Vi vet att beredskap till förändring, sker i olika stadier och att dessa nivåer kräver ett specifikt bemötande för att komma till nästa nivå. Förr hänvisade man ofta en person direkt från omedvetenhet till handling vilket oftast ledde till att klienten letade argument för hur han eller hon inte passar in där. Förbereds klienten att förstå varför den är där, har begrundat detta, sett de faktorer som kan vara grund till ambivalens och utifrån detta tagit ett beslut. Ja då är förutsättningarna som störst att resultatet blir mer omfattande och långsiktigt. En del i denna process är att vi gör en ADDIS-intervju. Den intervjun, tillsammans med resten av den övergripande utredningen, ger oss några fördelar:

  • En övergripande nyanserad bild av problemet
  • Ett underlag för en adekvat bedömning
  • Den möjligör en matchning till rätt åtgärd
  • Den ökar förståelsen och syftet till rehabsprocessen för alla parter
  • Den ger individen bättre förutsättningar att fullfölja sin rehabiliteringsplan
  • Ger arbetsgivaren rätt argument för en rehabilitering

Vid en uppföljningsträff med nätverket kommer vi tillsammans överens om en individuell rehabiliteringsplan. Det är viktigt att alla berörda blir delaktiga i detta skede så att stöd och förståelse för rehabiliteringen finns med från början. Här reder vi ut vilka roller alla i nätverket skall ha samt på vilket sätt kommunikationen skall ske mellan oss. Detta ger ett fundament som gör teamet till en ram som håller fram till det mål vi satt ut.