Anhörigprogram

För dig som är närstående till någon med beroende.

I grunden handlar det om biologi. Den mänskliga hjärnan har ett belöningssystem som triggas av saker som arten behöver för sin fortlevnad: till exempel äta, dricka och ha sex. Men det finns andra saker som också ökar flödet av dopamin. Alkohol och droger gör det – och spel med eller utan pengar.

Beroendet tar ofta så stor plats i ens liv att det konkurrerar ut väldigt mycket annat som är viktigt, till exempel vänner, familj, hälsan och jobb. För många leder beroendet till slut till att det sociala livet bryter samman.

Ett riskbruk och skadligt bruk är inte samma sak som en beroendesjukdom.
Om man har mer problematiska vanor än ett riskbruk går att ta reda på genom en diagnostisk bedömning.
Det syftar till att få rätt hjälp behandlingsinsatserna skiljer sig mellan ett riskbruk och ett beroende.

Orolig?

Hör av dig till oss så hittar vi tillsammans en väg. Hjälp finns att få.

Programstarter och datum

Anhörigprogrammet startas löpande under året. Kontakta oss om du vill veta mer eller önskar boka en plats till någon av programstarterna.

När någon du bryr dig om har problem

Olika typer av missbruk och beroende kan ge en otrygghet och osäkerhet familjen och närstående.

Att leva i en miljö där någon är beroende innebär stor stress. Kommunikationen faller ofta samman och personen som utvecklat ett beroende börjar isolera sig. Personen tar inte in omgivningens bild och kommunicerar inte ut till övriga familjen vad som sker inombords – inte ens för sig själv.

Slutligen börjar familjen och andra närstående isolera sig mot omvärlden. Alla har då anpassat sig till sjukdomen, ofta både i familj och på arbetsplats. Det är viktigt att anhöriga och närstående får hjälp för sin egen skull, då de mönster som uppstår med att leva nära en beroendesjukdom kan skapa långvarig mental och känslomässig ohälsa.

Anhörigprogrammet ger kunskap om medberoendeproblematiken och de negativa konsekvenser som uppstår i familjen. Anhöriga och närstående får utbildning i hur de kan förbättra sin egen livssituation. Med hjälp av andra i samma situation går det att skapa en positiv förändring. Det har även visat sig att om familj och närstående får hjälp så ökar tillfrisknandet även för den som är i behandling för sitt beroende.

Anhörigprogrammet ingår för anhöriga som har någon i grundbehandlingen hos oss. Det är även öppet för personer som inte har någon i behandling hos oss.