Internet och Sociala medier

När det helt enkelt blir för mycket

I grunden handlar det om biologi. Den mänskliga hjärnan har ett belöningssystem som triggas av saker som arten behöver för sin fortlevnad: till exempel äta, dricka och ha sex. Men det finns andra saker som också ökar flödet av dopamin. Alkohol och droger gör det – och spel med eller utan pengar.

Beroendet tar ofta så stor plats i ens liv att det konkurrerar ut väldigt mycket annat som är viktigt, till exempel vänner, familj, hälsan och jobb. För många leder beroendet till slut till att det sociala livet bryter samman.

Ett riskbruk och skadligt bruk är inte samma sak som en beroendesjukdom.
Om man har mer problematiska vanor än ett riskbruk går att ta reda på genom en diagnostisk bedömning.
Det syftar till att få rätt hjälp behandlingsinsatserna skiljer sig mellan ett riskbruk och ett beroende.

Orolig?

Hör av dig till oss så hittar vi tillsammans en väg. Hjälp finns att få.

internet och sociala medier

Internet och sociala medier är en vardag för de flesta av oss idag. När blir det för mycket? Ja den frågan är viktig att ställa sig. Ofta har den som kommer till oss tecken på depression. social isolering och känner sig maktlös över de konsekvenser detta medför. Vi ser i dag att även ett beroende till sociala medier skapar fysiologiska förändringar i hjärnkemin. Detta problem är något vi ser blir allt vanligare.