Medberoende

När det helt enkelt blir för mycket

I grunden handlar det om biologi. Den mänskliga hjärnan har ett belöningssystem som triggas av saker som arten behöver för sin fortlevnad: till exempel äta, dricka och ha sex. Men det finns andra saker som också ökar flödet av dopamin. Alkohol och droger gör det – och spel med eller utan pengar.

Beroendet tar ofta så stor plats i ens liv att det konkurrerar ut väldigt mycket annat som är viktigt, till exempel vänner, familj, hälsan och jobb. För många leder beroendet till slut till att det sociala livet bryter samman.

Ett riskbruk och skadligt bruk är inte samma sak som en beroendesjukdom.
Om man har mer problematiska vanor än ett riskbruk går att ta reda på genom en diagnostisk bedömning.
Det syftar till att få rätt hjälp behandlingsinsatserna skiljer sig mellan ett riskbruk och ett beroende.

Orolig?

Hör av dig till oss så hittar vi tillsammans en väg. Hjälp finns att få.

i rollen som anhörig och närstående

I dagligt tal används begreppet medberoende av anhöriga, behandlare och forskare för att beskriva rollen och beteende hos närstående till personer med beroendeproblem. 

Den som har levt många år i närheten med en person som har alkohol-, drog- eller spelproblem har förmodligen anpassat sig efter dennes beteenden. Att ständigt skydda och försöka dölja problem tar mycket kraft och energi.

Bland de svårigheter som drabbar den medberoende framträder särskilt de som påverkar den psykiska hälsan, som ångest, depression, lågt självförtroende och tankar på självmord.

Här finns många som verkligen behöver bli sedda och relevant bemötta.

Den som är anhörig behöver också stöd.