hur funkar ett framgångsrikt rehab-ärende?

Vi är med dig hela vägen.

Orolig?

Hör av dig till oss så hittar vi tillsammans en väg. Hjälp finns att få.

Kostnader

Du vet väl att det kan finnas ekonomiskt stöd att söka för behandlingar och program? Det är bara att kontakta oss så berättar vi mer.

Första steget

Ett första steg är att ni kontaktar oss, antingen på telefon eller via mail. Redan här kan vi vara dig till hjälp att reda ut vad nästa steg kan vara. Ibland är det ett råd eller att vi bokar in ett möte.

Behandling

Vi har lång erfarenhet av behandling av beroendetillstånd. Öppenvården ger klienten möjlighet att vara kvar i arbetet under större del av sin behandling. Behandlingen vilar på en kognitiv och psykodynamisk grund. och ger grundläggande kunskaper om de biologiska, psykologiska och sociala faktorer som beroendesjukdomen inverkat i.

Utredning & Bedömning

Utredningen fyller flera syften och är en viktig del i hela rehabiliteringsprocessen. Den ger ett underlag till den förändringsprocess som klienten och arbetsgivaren är på väg in i. Som en del i utredningen gör vi en ADDIS-intervju.

eftervård

Att försöka ändra hela sin livsstil utan att beröra kärnan kan leda till återfall. Vanans makt är inte att underskatta. De vanor som är byggda runt beroendesjukdomen tar lätt över. Därför krävs en djupare förståelse och en långsiktig strukturförändring. För att förändring skall bli bestående och långvarigt så behöver det byggas nya rutiner över en lite längre tidsperiod - och bli en "livsstil".

Uppföljning

Vi samordnar regelbundna uppföljnings- och avstämningsmöten tillsammans med arbets-/uppdragsgivaren.