Första steget

Alla problem går att lösa, ett steg i taget.

Första steget 

Vårt företag är specialiserat på beroendefrågor och riktat till arbetslivet sedan år 2000.  Vi har sedan dess utvecklat ett arbetslivsinriktat koncept som verkligen fungerar.

Våra samarbetsformer ser olika ut beroende på vad arbetsgivaren behöver. Det du som arbetsgivare kan förvänta dig är att vi har kompetensen både vad gäller beroendesjukdom och beteendeförändring. Vi har arbetat specifikt med dessa frågor kopplat till arbetslivet i många år och har en fungerande strategi som fungerar både för individen och för organisationen. 

Vi finns med som en resurs i hela processen från det första samtalet och som chefsstöd till fullföljd rehabilitering.

Våra medarbetare har många års erfarenhet att jobba med dessa frågor både vad gäller att hålla i utbildningar för chefer, HR, personal eller fackliga som på terapeutisk nivå med klienter i rehabiliterande sammanhang.

Vi arbetar i team och bland våra medarbetare finns utbildade socionomer, psykoterapeuter och internationellt certifierade alkohol och drogterapeuter. Vår modell bygger på att inkludera och ge insyn i rehabprocessen så att arbetsgivaren får en naturlig och logisk förståelse av vad en behandling går ut på.

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin