Första steget

Ett steg i taget, med en medveten strategi når vi oftast målet

Första steget 

Vår erfarenhet är att ju tidigare vi kommer in i processen desto bättre. Om vi finns med från första början så kan vi med vår erfarenhet sätta en hanteringsprocess som både ger motivation och en strategi framåt samtidigt som vi utreder rehabiliteringsbehovet. 

Vi är specialiserade på beroendefrågor riktat till arbetslivet i över 20 år.  Vi har sedan dess utvecklat ett arbetslivsinriktat koncept som börjar redan vid första samtalskontakten till fullgjord rehab som verkligen fungerar.

Våra samarbetsformer ser olika ut beroende på vad arbetsgivaren behöver. Det du som arbetsgivare kan förvänta dig är att vi har kompetensen både vad gäller beroendesjukdom och beteendeförändring. Vi har arbetat specifikt med dessa frågor kopplat till arbetslivet i många år och har en fungerande strategi som fungerar både för individen och för organisationen. 

Våra medarbetare har många års erfarenhet att jobba med dessa frågor både vad gäller att hålla i utbildningar för chefer, HR, personal eller fackliga som på terapeutisk nivå med klienter i rehabiliterande sammanhang.

Vi arbetar i team och bland våra medarbetare finns utbildade socionomer, psykoterapeuter och internationellt certifierade alkohol och drogterapeuter. Vår modell bygger på att inkludera och ge insyn i rehabprocessen så att arbetsgivaren får en naturlig och logisk förståelse av vad en behandling går ut på.