Uppföljning

Alla problem går att lösa, ett steg i taget.

Uppföljning

Vår absoluta övertygelse är att det är genom samarbetet tillsammans vi uppnår både den direkta effekten men även den långsiktiga framgången. Vi ser att arbetsgivaren och det nätverk som finns runt en person som går i våra program behöver få en inblick i processen. Detta för att kunna få förståelse för vad personen går igenom och kunna stödja på ett sätt som blir mest gynnsamt.

Den långsiktiga effekten av detta är att nätverket indirekt får en djupgående inblick i vad ett beroende är, hur det tar sig uttryck och på vilket sätt omgivningen bäst kan bemöta detta för att framöver förebygga eller snabbt ta tag i de eventuella missbruk som kan finnas på arbetsplatsen.