Utredning och bedömning

Alla problem går att lösa, ett steg i taget.

Utredning

Allt för ofta ser vi personer med beroendeproblematik som hänvisas direkt från omedvetenhet till handling, vilket för individen riskerar att leda till ett sökande av argument för hur han eller hon inte passar in i rehabiliteringsprocessen.

Utredningen fyller flera syften och är en viktig del i hela rehabiliteringen. Den ger underlaget till en kommande förändringsprocess.

Som en del i utredningen gör vi en intervju och kartläggning med ADDIS diagnosinstrument. Under utredningen samarbetar vi, om det är aktuellt, även med företagshälsovård eller hälsovård. ADDIS-intervjun tillsammans med resten av den övergripande kartläggningen, ger oss några fördelar:

 • Den ger oss en övergripande och nyanserad bild av problemet
 • Den ger oss ett underlag för en diagnostisk bedömning
 • Den möjliggör en matchning till rätt åtgärd
 • Den ökar förståelsen och stärker syftet med rehabprocessen för alla parter
 • Den ger individen bättre förutsättningar att fullfölja sin rehabiliteringsplan
 • Den ger arbetsgivaren användbara argument för en rehabilitering
 • ADDIS®

  Det är lätt att tro att någon har ett missbruk eller ett beroende i någon form- det är svårare att veta. Man måste tränga ner på djupet för att finna ett säkert svar. Då krävs ett verktyg – en metod som systematiserar informationen. Vi använder ADDIS för att få en diagnostisk bedömning av problemanvändning av alkohol och andra droger.

  ADDIS – en strukturerad metod
  ADDIS är ett strukturerat intervjuformulär som får fram en bedömning/diagnos av alkohol- och drogproblematik enligt ICD-10 (WHO Världshälsoorganisationen) och DSM-5 (APA American Psychiatric Association) diagnoskriterier. Med dessa kriterier kan man se om problemet handlar om ett skadligt bruk/missbruk eller beroende.
  ADDIS är det enda bedömnings- och diagnosinstrument inom missbruk- och beroendeområdet som är grundat på svensk forskning och granskat av Socialstyrelsen.

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin