Utredning och bedömning

Alla problem går att lösa, ett steg i taget.

Utredning

Allt för ofta ser vi personer med beroendeproblematik som hänvisas direkt från omedvetenhet till handling, vilket för individen riskerar att leda till ett sökande av argument för hur han eller hon inte passar in i rehabiliteringsprocessen.

Utredningen fyller flera syften och är en viktig del i hela rehabiliteringen. Den ger underlaget till en kommande förändringsprocess.

Som en del i utredningen gör vi en intervju och kartläggning med ADDIS diagnosinstrument. Under utredningen samarbetar vi, om det är aktuellt, även med företagshälsovård eller hälsovård. Intervjun tillsammans med resten av den övergripande kartläggningen, ger oss många fördelar:

  • Den ger oss en övergripande och nyanserad bild av problemet
  • Den ger oss ett underlag för en diagnostisk bedömning
  • Den möjliggör en matchning till rätt åtgärd
  • Den ökar förståelsen och stärker syftet med rehabprocessen för alla parter
  • Den ger individen bättre förutsättningar och motivation att fullfölja sin rehabiliteringsplan
  • Den ger arbetsgivaren användbara argument för en rehabilitering

ADDIS®

Det är lätt att tro, det är svårare att veta? Man behöver tränga ner på djupet för att finna ett säkert svar. En ADDIS-intervju är ett verktyg som systematiserar informationen som vi behöver för att få en diagnostisk bedömning av konsumtionsmönstret av alkohol och andra droger. Det är ett strukturerat intervjuformulär som får fram en bedömning/diagnos av alkohol- och drogproblematik enligt ICD-10 (WHO Världshälsoorganisationen) och DSM-5 (APA American Psychiatric Association) diagnoskriterier. Med dessa kriterier kan man se om problemet handlar om ett skadligt bruk eller ett beroende som behöver beroendebehandling.

ADDIS är det enda bedömnings- och diagnosinstrument inom missbruk- och beroendeområdet som är grundat på svensk forskning och granskat av Socialstyrelsen.