Om oss

Core rehab

Vårt företag är specialiserat på beroendefrågor och riktat till arbetslivet sedan år 2000.  Vi har sedan dess utvecklat ett arbetslivsinriktat koncept som verkligen fungerar.

Våra samarbetsformer ser olika ut beroende på vad arbetsgivaren behöver. Det du som arbetsgivare kan förvänta dig är att vi erbjuder lösningar grundade i lång erfarenhet och har kompetensen både vad gäller beroendesjukdom och beteendeförändring.

Vi har arbetat specifikt med dessa frågor kopplat till arbetslivet i många år och har en fungerande strategi som fungerar både för individen och för organisationen. 

Självklart samarbetar vi även med privatpersoner.

I samarbetet är vi en stabil partner och det är den nära och personliga kontakten med våra uppdragsgivare som är nyckeln till vår framgång.

Personal

Peter Nordlöw

VD / Verksamhetsansvarig

Tel: 070 5953 408
E-mail: peter

Utredning, handledning och utbildning. Internationellt certifierad alkohol- och drogterapeut på University of Minnesota USA samt 4 årig existentiell psykologisk utbildning på Psykosyntesakademin 

Peter är grundare av Core Rehab AB. Peter har många års erfarenhet av beroendefrågor och arbetar även med utbildning, utredning och motivation. Peter leder seminarie för chefer, HR, fackliga representanter och medarbetare  i beroendefrågor, ledarskap och samtalskompetens. Han handleder och utbildar även andra behandlingsverksamheter och dess personal. Peter erbjuder samtal individuellt och till par. I övrigt finns Peter med i alla delar av verksamheten på Core Rehab AB.

Sara leinonen

Administratör

Tel: 026 102034
E-mail: sara

Sara är oftast den första kontakten du får med oss. Hon ansvarar för att administrationen flyter smidigt i våra externa och interna relationer.


Då behov finns av tex. tidsbokning eller vårdhänvisning är Sara den som förmedlar kontakter inom det nätverk vi är verksamma.

Oma

TOMAS MOZARD

Beroendeterapeut

E-mail: Tomas

 

Beroendeterapeut, Handledare

Oma är en person som varit med oss i många år på Core Rehab AB. Här ser vi kvalitéer som ger äkta möten med våra klienter; Oma är en jordnära och livserfaren person.

Oma arbetar som terapeut i beroendebehandlingen och med individuella- samt parsamtal.

Oma har även uppdrag som utbildare på utbildningar inom behandlingsområdet, coachande och samtal på uppdrag av företag och privatpersoner. Han handleder behandlingshem, socialförvaltningar och arbetsplatser.

Leif

Leif Johansson

beroendeterapeut

E-mail: leif

 

Beroendeterapeut.

 

Rolf

rolf wikstrand

BEroendeterapeut

Maria

Maria Sander

Anhörig, Medberoende, par & familjeterpeut

E-mail: maria

 

Anhörig, medberoende, par & familjeterapeut.

Schematerapi & KBT