Vi har kompetensen, erfarenheten och resurserna att effektivt behandla beroendeproblematik

Vi hjälper dig och dina medarbetare hela vägen Från chefsstöd till fullgjord rehabilitering

även du som privatperson kan vända dig till oss

Känner du dig orolig eller fundersam över dig eller någon annan?
Vi finns här för dig!

Välkommen till Core rehab

Pentry

Våra tjänster

Utredning & Motivation

Utredningen fyller flera syften och är en viktig del i hela rehabiliteringsprocessen. Vi vet att beredskap till förändring sker i olika stadier och att varje fas kräver ett specifikt bemötande för att komma till nästa nivå.

Behandling

Behandling i öppenvård ger medarbetaren möjlighet att kombinera arbete med sin behandling. Medarbetaren får kunskaper om hur ett beroendetillstånd inverkar på biologiska, psykologiska och sociala faktorer.

ledningsstöd

Hur ta upp misstankar och iakttagelser? Hur hantera det obekväma samtalet som behöver genomföras? Vi handleder och stöttar dig som chef och HR.

Utbildning

Vi utbildar arbetsledning, HR/ER, medarbetare samt fackliga organisationer vilket ger verktygen att upptäcka, hantera och samtala om bl.a. missbruk- och beroendefrågor. Vi utbildar även i beroendeutveckling.

samordning av rehabinsatser

Vi är ofta en samordnare mellan uppdragsgivaren och övriga aktörer i rehabärenden. Vårt kontaktnät gör att vi kan delta i och följa hela processen.

handledning

Vi skapar tillsammans med dig eller arbetsgruppen en trygg och inspirerande miljö att hitta nya perspektiv. Du får tillgång till bred expertkunskap som underlättar ett långsiktigt arbete.

Parterapi

Att stöta på svårigheter i en relation är inte ovanligt. Vad gör man när problemen blir så svåra och så återkommande att man inte kan lösa dem själva? Då kan det vara dags att överväga parterapi.

Psykoterapi

Terapi? Jag? Att bli medveten om sina känslor och reaktioner – och var de kommer ifrån – kan i förlängningen förändra vår självbild och självkänsla.
Vi erbjuder psykoterapi hos legitimerad psykoterapeut.

Våra behandlingar

Alkoholberoende

Alkoholberoende är en sjukdom och finns i olika svårighetsgrader, Diagnosen ställs både baserat på beteende och nedsatt funktion i vardagslivet samt på specifika medicinska symtom.

Spelberoende

Spelberoende jämställs med annat beroende, t.e.x. alkohol- och narkotikaberoende. Vi arbetar utifrån en väl organiserad behandlingsstruktur med validerat material.

Droger & Läkemedel

Människor kan bli beroende av både olagliga narkotiska substanser och av läkemedel som de får utskrivna av sin läkare. Båda kan vara lika beroendeframkallande.

Medberoende

Medberoende är ett ohälsosamt beteendemönster med en negativ självbild. Livsmönstret utvecklas vanligtvis hos människor som lever nära någon med beroendesjukdom och kan även bli ett eget tillstånd.

Internet och sociala medier

Sociala medier är ett nutidsfenomen som ger oss tillgänglighet av information och en arena för kontakt. Men det finns även en negativ baksida. Här ser vi likheterna med vilka beroenden som helst och även här behöver man ofta en strukturerad strategi för att kunna bryta processen man hamnat i

några av Våra övriga tjänster

utbildning

Utbildningar som berör kärnan i beroendesjukdomens mekanismer och hur man kan vända processen.

handledning

Det är svårt att veta vart man ska när man inte vet var man är. Handledning ger nya perspektiv samt stöd och verktyg att luta sig på.

Individuell eller par-/familjeterapi

Kriser kan ibland vara starten till något nytt. Formen för terapin är olika beroende på behovet och vad som aktualiseras.