Behandling

En strukturerad metodisk process

En behandling är en strukturell och metodisk process som har till uppgift att beröra kärnan i beroendet. Eftersom själva droganvändandet eller beteendet bara är ett av symtomen på att något inte stämmer på ett djupare plan så är det inte hela lösningen att bara sluta med drogen eller beteendet – men det är förutsättningen för att en förändring skall kunna ske!
En behandling innehåller flera delar där det initialt behövs utbildning om beroendet så du kan identifiera dig med problembeskrivningen och förstå att du behöver vara från drogen eller beteendet innan du på allvar kan börja arbeta med tillfrisknandet på livsstilsnivån.
Att ta bort drogen eller beteendet är ca: 10 % . De resterande 90 % handlar om en ohanterlighet i livsstilen. Den ohanterligheten är det som leder till återfall. Därför är det viktigt att lägga ner energi på livsstilsförändringen.

Programstart och datum

Behandlingsprogram startar löpande. Kontakta oss om du vill veta mer eller önskar boka en plats.

Kostnader

Du vet väl att det kan finnas ekonomiskt stöd att söka för behandlingar och program? Det är bara att kontakta oss så berättar vi mer.

I grunden handlar det om biologi. Den mänskliga hjärnan har ett belöningssystem som triggas av saker som arten behöver för sin fortlevnad: till exempel äta, dricka och ha sex. Men det finns andra saker som också ökar flödet av dopamin. Alkohol och droger gör det – och spel med eller utan pengar.

Beroendet tar ofta så stor plats i ens liv att det konkurrerar ut väldigt mycket annat som är viktigt, till exempel vänner, familj, hälsan och jobb. För många leder beroendet till slut till att det sociala livet bryter samman.

Ett riskbruk och skadligt bruk är inte samma sak som en beroendesjukdom.
Om man har mer problematiska vanor än ett riskbruk går att ta reda på genom en diagnostisk bedömning.
Det syftar till att få rätt hjälp behandlingsinsatserna skiljer sig mellan ett riskbruk och ett beroende.

Orolig?

Hör av dig till oss så hittar vi tillsammans en väg. Hjälp finns att få.

Alkoholberoende

Alkohol är i vårt samhälle en accepterad och laglig drog som det finns mycket positivt kopplat till. Men för vissa personer blir den positiva effekten något som gradvis kidnappar belöningssystemet. Det är egentligen inte hur ofta du dricker som avgör om det finns ett beroende utan snarare vad som sker när du dricker? Ofta har alkoholen gett välmående under en period för att senare ta mer än det ger. I den övergången missar ofta individen att förmågan till medvetna val har försvunnit

Droger och läkemedel

Beroendesjukdomen har väldigt liknande drag oavsett drog. Men den har även vissa skillnader som vi behöver ta hänsyn till. För att nämna några så är abstinenssymtomen olika beroende på drog och behöver bemötas olika. Livsstilen som personen utvecklar kopplat till drogen ser ofta olika ut och behöver även det bemötas specifikt

Medberoende

Programmet vänder sig till närstående och anhöriga och ger kunskap om medberoendeproblematik och dess konsekvenser. De anhöriga får utbildning i hur de kan förbättra sin egen livssituation. Det har även visat sig att när nätverket får kunskap och hjälp så ökar tillfrisknandet även för den som är i behandling för sitt beroende. Anhörigprogrammet ingår för anhöriga som har någon i grundbehandlingen hos oss. Det är även öppet för den som vill komma individuellt.

Spelberoende

Vad är spelberoende? Spelberoende är en beroendesjukdom med en stark drift att spela, med eller utan pengar, där spelandet försämrar livskvaliteten. Tillstånden diagnostiseras som hasards-pelsyndrom eller datorspelberoende. Det sker liknande strukturella förändringar i hjärnkemin vid spelberoende som vid alkoholberoende vilket gör att individen har samma svårigheter att minska eller avstå från sitt spelande som en alkoholberoende har att avstå från att dricka

Internet och sociala medier

När ett medel blir ett tvång. Tillgängligheten av dagens smarta mobiler, internet och sociala medier gör att vi lätt kan konsumera all form av information på gott och ont. Hjärnans belöningssystem fastnar väldigt lätt i den uppmärksamheten och individen blir på så sätt själv gradvis konsumerad och tvångsmässig av denna tillgänglighet