Utbildning

Ta hand om problemen redan innan de uppstår.

Vi hjälper dig

Vi utbildar chefer, fackliga representanter, ledning och arbetstagare vilket ger verktyg att upptäcka, hantera och samtala runt det ofta upplevda svåra samtalet när missbruk eller beroende finns närvarande. Utbildningarna är anpassade dels för chefer och ledning , dels för arbetstagaren.

Exempel på utbildning är den som mer går in på chefens roll. Här tittar vi på förändringsprocesser och samtalskompetens. I den får man som chef konkreta kartor och nya perspektiv som gör att man som chef blir tryggare att veta hur man skall gå till väga. 

En annan utbildning ger insikt i beroendeprocessen och de mekanismer som styr beroendesjukdomen samt hur organisationen behöver förhålla sig för att kunna skapa en förändringsarena. 

Vi utbildar även arbetsplatsens alla medarbetare och ger där en mer allmän och ger perspektiv på riskbruk, missbruk och beroende. Den ger deltagarna förståelse och reflektion på sin egen konsumtion samt en inblick i företagets policy och en medvetenhet om att stöd finns inom företaget.

Övriga utbildningar anpassar vi efter de önskemål som framkommer.